Home » ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τύπος μαθήματος: Ειδικότητας (ΜΕ)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5 (2Θ+3ΑΠ)
Πιστωτικές μονάδες: 5,5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ζ
Επίπεδο μαθήματος: Επιλογής
Προαπαιτούμενα: όχι

Στόχος / σκοποί μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στον απόφοιτο μηχανολόγο μηχανικό τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις στο αντικείμενο των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων που συναντώνται σε παραγωγικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές βασιζόμενες στα ανωτέρω συστήματα, ανταποκρινόμενος σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας.

Στόχοι του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να:

α) Αποσαφηνίσουν τις αρχές λειτουργίας των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων, να εμπεδώσουν τις θεμελιώδεις διαφοροποιήσεις και τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα χρήσης που έχουν τα συστήματα αυτά.

β) Σχεδιάζουν, αναλύουν και διαστασιολογούν τις ανάγκες τυχαίας εφαρμογής ενός υδραυλικού ή πνευματικού συστήματος.

γ) Συνδέουν όλα τα απαραίτητα δομοστοιχεία των κυκλωμάτων, όπως κυλίνδρους, βαλβίδες ελέγχου θέσης, ρυθμιστές ροής, κινητήρες, αισθητήρια, κ.α.

δ) Συλλέγουν τιμές από όργανα μετρήσεων και πολύ περισσότερο δεδομένα από αισθητήρια θέσεως και κατάστασης των συστημάτων αυτών.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει και να αναλύει τα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων, να υπολογίζει αναλυτικά τιμές ισχύος και δυνάμεων που ασκούνται από τέτοια συστήματα.
 • Εφαρμόζει αναλυτικές μεθόδους για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών μεγεθών και διαστάσεων για την υλοποίηση μία υδραυλικής ή πνευματικής εφαρμογής.
 • Υλοποιεί απλά και σύνθετα κυκλώματα, να εκτελεί με χρήση των συστημάτων αυτών πολύπλοκες διεργασίες και να συνδέει πολλαπλά εξαρτήματα μεταξύ τους.
 • Εκπονήσει μελέτη σχεδιασμού και επιλογής μεθοδολογίας για την αποδοτικότερη και οικονομικότερη εκτέλεση διεργασίας.
 • Χρησιμοποιεί την βιβλιογραφία και το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος ως βάση για τη μελλοντική αυτο-εκπαίδευση στο αντικείμενο.

Περιγραφή μαθήματος: 

 1. Εισαγωγικές έννοιες, περιγραφή λειτουργίας υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων με βάση τη μετατροπή της ισχύος, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα τους και κριτήρια επιλογής σε εφαρμογές.
 2. Παρουσίαση και περιγραφή των πνευματικών εξαρτημάτων, των δομικών τους στοιχείων, η λειτουργία του πνευματικού συστήματος με κύλινδρο μονής και διπλής ενέργειας, πνευματικές βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης, ρυθμιστές πίεσης και προπαρασκευή αέρα για τροφοδοσία κυκλωμάτων.
 3. Σχεδιασμός και υλοποίηση απλών και σύνθετων κυκλωμάτων με αισθητήρια θέσεως, αυτοματοποίηση στη λειτουργία και εισαγωγή του ηλεκτρισμού για τον έλεγχο του κυκλώματος με εφαρμογές.
 4. Διαγράμματα φάσης και πίνακες θέσεως εμβόλων σύνθετων κυκλωμάτων, σχεδιασμός και υλοποίηση με προηγμένες μεθόδους ελέγχου.
 5. Υπολογισμοί θεμελιωδών μεγεθών (παροχής, κατανάλωσης, σωληνώσεων), διαφορικές εξισώσεις κίνησης και μαθηματικό μοντέλο 3ης τάξης σε περιβάλλον προσομοίωσης.
 6. Παρουσίαση και περιγραφή των υδραυλικών εξαρτημάτων, των δομικών τους στοιχείων, υδραυλικός κύλινδρος και κινητήρας, κατηγορίες υδραυλικών αντλιών, βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης, ρυθμιστές πίεσης.
 7. Σχεδιασμός και υλοποίηση απλών και συνδυαστικών υδραυλικών κυκλωμάτων, εισαγωγή του ηλεκτρισμού με χρήση ηλεκτρονόμων, ηλεκτρο-υδραυλικά δομικά στοιχεία, βαλβίδες ηλεκτρικά οδηγούμενες με σκοπό την αυτοματοποίηση διαδικασιών.
 8. Υπολογιστικά ζητήματα υδραυλικών κυκλωμάτων, διαστασιολόγηση μεγεθών με βάση διεθνείς τυποποιήσεις, κριτήρια επιλογής εξαρτημάτων για υλοποίηση εφαρμογών.
 9. Μαθηματικό μοντέλο υδραυλικού συστήματος, αποτελέσματα προσομοίωσης και σύγκριση με πραγματικές εφαρμογές.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Ελληνική Βιβλιογραφία :

 • Κωστόπουλος Θ.Ν., Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα, Εκδόσεις Συμεών,
 • Ρούτουλας Αθ., Υδραυλικά – Πνευματικά Συστήματα και Εφαρμογές, Σύγχρονη Εκδοτική, 2008.

Αγγλική Βιβλιογραφία :

 • Bolton W., Pneumatic and Hydraulic Systems, Butterworth-Heinemann, 1997.
 • Stewart H.L., Hydraulic and Pneumatic Power for Production, Indust P., 1970.

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Login